1. <rp id="wt4sx"></rp>
   <rp id="wt4sx"></rp>
   1. 您好,欢迎来到湖南投资集团股份有限公司!
    首页首页箭头股东社区箭头前十名股东持股情况表

    前10名股东持股情况(截止日期:2021年3月31日)                

    股东名称                                

    股东性质                  

    持股比例                

    持股数量                      

    持有有限售条件的股份数量                

    长沙环路建设开发集团有限公司

    国有法人            

    32.31%                

    161,306,457                

    0                

    池汉雄                

    境内自然人                

    1.08%                

    5,400,000                

    0                

    王伯达                

    境内自然人                

    0.53%                

    2,652,000                

    0                

    张红星                

    境内自然人                

    0.5%                

    2,500,000                

    0                

    金文光     

    境内自然人                

    0.41%                

    2,056,682                

    0                

    林耀礼               

    境内自然人                

    0.40%                

    2,018,800                

    0                

    王雪              

    境内自然人                

    0.32%                

    1,610,000                

    0                

    胡志平                

    境内自然人                

    0.25%                

    1229,600                

    0                

    游斌              

    境内自然人                

    0.24%                

    1,192,531                

    0                

    朱宁               

    境内自然人                

    0.24%                

    1,185,275   

    0                    奇米777四色影视在线看,日本h动漫,亚洲性视频,日本三级香港三级人妇99 诸暨中蟹电子有限公司 诸暨中蟹电子有限公司